โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ภาพกิจกรรม
ศน.วิรัตน์ ท้าวด่อน เยี่ยมเปิดภาคเรียนโรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
ท่านศน.วิรัตน์  ท้าวด่อน และ ผอ.ไพโรจน์ ชาวเมืองโขงเยี่ยมเปิดภาคเรียนโรงเรียนเกษมบ้านนาคำได้เข้าเยี่ยมชมห้องเรียนเพื่อพบปะครูและนักเรียนโรงเรียนเกษมบ้านนาคำ พร้อมให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อต่างๆ ในการสอน 
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,13:58   อ่าน 510 ครั้ง