โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและประชุมคณะครูและบุคลากรฯเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน1 ก.ค.63
นายสุภี  สิงห์เชื้อ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประชุมเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน  1/63  
โดยมีการดำเนินการตามนโยบายการป้องกัน COVID-19  
และนายวิศิษย์  ใชญัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
ตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน
และมอบหมายงานตามนโยบายการป้องกัน COVID-19 
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563,16:19   อ่าน 833 ครั้ง