โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 มิ.ย. 63 ประชุมผู้ปกครอง จ่ายค่าเครื่องแบบ และแจกเสื้อกิจกรรม
ช่วงเช้า 09.00 น. บ้านคำเจริญ
ช่วงบ่าย  13.00 น.  บ้านนาคำ
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ งบประมาณ
22 มิ.ย. 63 ถึง 23 มิ.ย. 63 จัดทำแผนการเรียนรู้บูรณาการPBL
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ วิชาการ