โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
การประถมศึกษา

นางสาวสุติมา เครือสีดา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0614359691