โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจุฑามาศ ปักแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0887199868
อีเมล์ : koypukk@gmail.com