โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
คณะผู้บริหาร

นายเสฎฐวิทย์ จันทร์กอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0644516787