โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปลี่ยนเป็นรูปแบบ On-Hand 14 วัน (อ่าน 391) 03 ม.ค. 65
รพ.สต.เกษม ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน (อ่าน 255) 30 พ.ย. 64
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 (อ่าน 250) 25 พ.ย. 64
ศน. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 259) 22 พ.ย. 64
ผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) (อ่าน 280) 10 ก.ย. 64
พ่นยุง (อ่าน 501) 30 มิ.ย. 63
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและประชุมคณะครูและบุคลากรฯเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน1 ก.ค.63 (อ่าน 537) 17 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันกันแพร่ระบาดเชื้อโควิค 2019 ในโรงเรียน (อ่าน 849) 17 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันกันแพร่ระบาดเชื้อโควิค 2019 (อ่าน 637) 17 มิ.ย. 63