โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>สรุปโครงการ64 36881
>sar รายบุคคล64 112324
sar63 131390
>โครงการทักษะชีวิต 131387
>โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 131455
สรุปค่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 376 KB 131343
สรุปกิจกรรมวันภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 131510
หลักสูตรศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 134675
หลักสูตรภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 463.87 KB 131557
>บันทึกการดืมนม แปรงฟัน 131447
หลักสูตร63แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 630.55 KB 147431
หลักสูตร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 131652
sar62 Word Document ขนาดไฟล์ 164.77 KB 136440
>สรุปกิจกรรมและโครงการ62 131443
หลักสูตรสุขศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 971 KB 132696
หลักสูตรการงาน63 Word Document ขนาดไฟล์ 468.29 KB 131396
หลักสูตรภาษาอังกฤษ63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 144815
หลักสูตรสังคม63 Word Document ขนาดไฟล์ 431.12 KB 131594
หลักสูตรคณิตศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 192.01 KB 131505
หลักสูตรวิทยาศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 674.04 KB 131955
แผนปฏิบัติการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 241.99 KB 131270