โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
sar รายบุคคล64 66068
sar63 85132
โครงการทักษะชีวิต 85126
โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 85198
สรุปค่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 376 KB 85090
สรุปกิจกรรมวันภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 85234
หลักสูตรศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 85798
หลักสูตรภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 463.87 KB 85298
บันทึกการดืมนม แปรงฟัน 85195
หลักสูตร63แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 630.55 KB 89964
หลักสูตร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 85283
sar62 Word Document ขนาดไฟล์ 164.77 KB 86309
สรุปกิจกรรมและโครงการ62 85179
หลักสูตรสุขศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 971 KB 85767
หลักสูตรการงาน63 Word Document ขนาดไฟล์ 468.29 KB 85134
หลักสูตรภาษาอังกฤษ63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 85386
หลักสูตรสังคม63 Word Document ขนาดไฟล์ 431.12 KB 85247
หลักสูตรคณิตศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 192.01 KB 85239
หลักสูตรวิทยาศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 674.04 KB 85615
แผนปฏิบัติการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 241.99 KB 85017