โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>สรุปโครงการ64 52085
>sar รายบุคคล64 127521
sar63 146586
>โครงการทักษะชีวิต 146582
>โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 146655
สรุปค่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 376 KB 146538
สรุปกิจกรรมวันภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146705
หลักสูตรศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 151014
หลักสูตรภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 463.87 KB 146756
>บันทึกการดืมนม แปรงฟัน 146647
หลักสูตร63แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 630.55 KB 164210
หลักสูตร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 146954
sar62 Word Document ขนาดไฟล์ 164.77 KB 152708
>สรุปกิจกรรมและโครงการ62 146639
หลักสูตรสุขศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 971 KB 148588
หลักสูตรการงาน63 Word Document ขนาดไฟล์ 468.29 KB 146604
หลักสูตรภาษาอังกฤษ63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 168244
หลักสูตรสังคม63 Word Document ขนาดไฟล์ 431.12 KB 146894
หลักสูตรคณิตศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 192.01 KB 146709
หลักสูตรวิทยาศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 674.04 KB 147194
แผนปฏิบัติการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 241.99 KB 146469