โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>สรุปโครงการ64 52076
>sar รายบุคคล64 127520
sar63 146585
>โครงการทักษะชีวิต 146581
>โครงการพัฒนาคุณภาพปฐมวัย 146648
สรุปค่ายวิชาการ Word Document ขนาดไฟล์ 376 KB 146537
สรุปกิจกรรมวันภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 1.39 MB 146704
หลักสูตรศิลปะ Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 151013
หลักสูตรภาษาไทย Word Document ขนาดไฟล์ 463.87 KB 146755
>บันทึกการดืมนม แปรงฟัน 146640
หลักสูตร63แก้ไขได้ Word Document ขนาดไฟล์ 630.55 KB 164209
หลักสูตร63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.72 MB 146953
sar62 Word Document ขนาดไฟล์ 164.77 KB 152707
>สรุปกิจกรรมและโครงการ62 146637
หลักสูตรสุขศึกษา63 Word Document ขนาดไฟล์ 971 KB 148587
หลักสูตรการงาน63 Word Document ขนาดไฟล์ 468.29 KB 146597
หลักสูตรภาษาอังกฤษ63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.07 MB 168236
หลักสูตรสังคม63 Word Document ขนาดไฟล์ 431.12 KB 146887
หลักสูตรคณิตศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 192.01 KB 146708
หลักสูตรวิทยาศาสตร์63 Word Document ขนาดไฟล์ 674.04 KB 147193
แผนปฏิบัติการ63 Word Document ขนาดไฟล์ 241.99 KB 146468