โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ข่าวประชาสัมพันธ์
รพ.สต.เกษม ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียน (อ่าน 3) 30 พ.ย. 64
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2564 (อ่าน 6) 25 พ.ย. 64
ศน. นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 6) 22 พ.ย. 64
ผลการประกวด รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) (อ่าน 31) 10 ก.ย. 64
พ่นยุง (อ่าน 248) 30 มิ.ย. 63
ประชุมกรรมการสถานศึกษาและประชุมคณะครูและบุคลากรฯเพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียน1 ก.ค.63 (อ่าน 276) 17 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันกันแพร่ระบาดเชื้อโควิค 2019 ในโรงเรียน (อ่าน 449) 17 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันกันแพร่ระบาดเชื้อโควิค 2019 (อ่าน 379) 17 มิ.ย. 63