โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรุณศรี หมายมั่น
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1