โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ผู้บริหาร

นางสุดจิตร โพธิตาด
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 06/04/2020
ปรับปรุง 28/03/2023
สถิติผู้เข้าชม 109867
Page Views 117267
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านกาบิน กาบิน กุดข้าวปุ้น
2 โรงเรียนบ้านตุ กาบิน กุดข้าวปุ้น
3 โรงเรียนบ้านป่าข่า กาบิน กุดข้าวปุ้น
4 โรงเรียนบ้านโคกก่องวังนอง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
5 โรงเรียนชุมชนบ้านข้าวปุ้น(ศาสนานุเคราะห์) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
6 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
7 โรงเรียนบ้านโนนหอม ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
8 โรงเรียนบ้านตาดแต้ ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
9 โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
10 โรงเรียนบ้านโคกเลาะ(มิตรภาพที่ 159) ข้าวปุ้น กุดข้าวปุ้น
11 โรงเรียนบ้านบกหนองทันน้ำ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
12 โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
13 โรงเรียนบ้านแสนอุดม หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
14 โรงเรียนบ้านศรีสมบูรณ์แหลมทอง หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
15 โรงเรียนบ้านโนนหินแร่ หนองทันน้ำ กุดข้าวปุ้น
16 โรงเรียนบ้านตาดโตน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
17 โรงเรียนขุมคำวิทยาคาร แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
18 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
19 โรงเรียนบ้านขุมคำ แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
20 โรงเรียนบ้านแก่งเค็ง แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
21 โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
22 โรงเรียนบ้านหนองกุงดอนตาเขสามัคคี แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น
23 โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก แก่งเค็ง กุดข้าวปุ้น 045-370381
24 โรงเรียนบ้านแก้งลิงโคกสว่าง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
25 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
26 โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสวาง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
27 โรงเรียนบ้านดงบัง โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
28 โรงเรียนบ้านหนองหว้า โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
29 โรงเรียนบ้านกุดกลอย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
30 โรงเรียนบ้านแข็งขยัน โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
31 โรงเรียนบ้านคำแม่มุ่ย โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
32 โรงเรียนบ้านไชยชนะ โนนสวาง กุดข้าวปุ้น
33 โรงเรียนบ้านเวียง(ตุอุปถัมภ์) กระเดียน ตระการพืชผล
34 โรงเรียนบ้านนาหว้า กระเดียน ตระการพืชผล
35 โรงเรียนบ้านกระเดียน กระเดียน ตระการพืชผล
36 โรงเรียนบ้านคึม กุดยาลวน ตระการพืชผล
37 โรงเรียนบ้านกาจับ กุดยาลวน ตระการพืชผล
38 โรงเรียนบ้านกุดยาลวน กุดยาลวน ตระการพืชผล
39 โรงเรียนบ้านกุศกร กุศกร ตระการพืชผล
40 โรงเรียนบ้านลาดสมดี กุศกร ตระการพืชผล
41 โรงเรียนบ้านศรีสุข กุศกร ตระการพืชผล
42 โรงเรียนบ้านดอนหมูวิทยา ขามเปี้ย ตระการพืชผล
43 โรงเรียนบ้านขามเปี้ย ขามเปี้ย ตระการพืชผล
44 โรงเรียนชุมชนบ้านท่าบ่อแบง ขามเปี้ย ตระการพืชผล
45 โรงเรียนบ้านนาตาหมุด ขามเปี้ย ตระการพืชผล
46 โรงเรียนขามเปี้ยบ้านศรีสุข ขามเปี้ย ตระการพืชผล
47 โรงเรียนบ้านดอนตะมุน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
48 โรงเรียนบ้านนาคิแลน ขามเปี้ย ตระการพืชผล
49 โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ ขุหลุ ตระการพืชผล
50 โรงเรียนปุญญสารวัดศรีโพธิ์ชัย ขุหลุ ตระการพืชผล 481771
51 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล
52 โรงเรียนตระการพืชผล ขุหลุ ตระการพืชผล
53 โรงเรียนอนุบาลน้องหญิง ขุหลุ ตระการพืชผล 045481373
54 โรงเรียนขุหลุ(ประชาวิทยาคาร) ขุหลุ ตระการพืชผล
55 โรงเรียนบ้านดอนทับช้าง ขุหลุ ตระการพืชผล
56 โรงเรียนบ้านดอนม่วง(แก้วประชาสรรค์) คอนสาย ตระการพืชผล
57 โรงเรียนบ้านคอนสาย คอนสาย ตระการพืชผล
58 โรงเรียนบ้านนาคำวิทยา คอนสาย ตระการพืชผล
59 โรงเรียนบ้านโป่งน้อย คอนสาย ตระการพืชผล
60 โรงเรียนบ้านสร้างโพน คอนสาย ตระการพืชผล
61 โรงเรียนบ้านม่วงเดียด คำเจริญ ตระการพืชผล
62 โรงเรียนบ้านแพง คำเจริญ ตระการพืชผล
63 โรงเรียนบ้านดอนหมากมาย(ราษฎร์สามัคคีวิทยา) คำเจริญ ตระการพืชผล
64 โรงเรียนบ้านคำไหล คำเจริญ ตระการพืชผล
65 โรงเรียนบ้านฮี คำเจริญ ตระการพืชผล
66 โรงเรียนบ้านโพนเมือง ตระการ ตระการพืชผล
67 โรงเรียนบ้านตระการ ตระการ ตระการพืชผล 045-863623
68 โรงเรียนบ้านเอ็นอ้า ตระการ ตระการพืชผล
69 โรงเรียนบ้านดอนหมู ตระการ ตระการพืชผล
70 โรงเรียนบ้านตากแดด ตากแดด ตระการพืชผล
71 โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม ตากแดด ตระการพืชผล
72 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้(สาขาบ๋าหอย) ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
73 โรงเรียนบ้านห้วยที ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
74 โรงเรียนบ้านคำแคน ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
75 โรงเรียนบ้านโนนสูง ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
76 โรงเรียนบ้านถ้ำแข้ ถ้ำแข้ ตระการพืชผล
77 โรงเรียนบ้านนาส้มมอ ท่าหลวง ตระการพืชผล
78 โรงเรียนบ้านเทวัญ(คุรุราษฎร์นุกูล) ท่าหลวง ตระการพืชผล
79 โรงเรียนบ้านท่าหลวง ท่าหลวง ตระการพืชผล
80 โรงเรียนบ้านแก้งอะฮวน ท่าหลวง ตระการพืชผล
81 โรงเรียนบ้านดอนจิก นาพิน ตระการพืชผล
82 โรงเรียนบ้านนาพิน นาพิน ตระการพืชผล
83 โรงเรียนบ้านโหมน นาพิน ตระการพืชผล
84 โรงเรียนบ้านน้ำคำ นาสะไม ตระการพืชผล
85 โรงเรียนบ้านหนองแดง นาสะไม ตระการพืชผล
86 โรงเรียนบ้านนาไฮ(มิตรภาพที่ 145) นาสะไม ตระการพืชผล
87 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม นาสะไม ตระการพืชผล
88 โรงเรียนบ้านสมบูรณ์ นาสะไม ตระการพืชผล 045370626
89 โรงเรียนบ้านแดง(บุญเสริมอุทิศ) บ้านแดง ตระการพืชผล
90 โรงเรียนบ้านทม บ้านแดง ตระการพืชผล
91 โรงเรียนบ้านเล้า บ้านแดง ตระการพืชผล
92 โรงเรียนบ้านนางิ้ว สะพือ ตระการพืชผล 0892850673
93 โรงเรียนบ้านสงยาง สะพือ ตระการพืชผล
94 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร สะพือ ตระการพืชผล
95 โรงเรียนชุมชนบ้านสะพือ สะพือ ตระการพืชผล
96 โรงเรียนบ้านแหลไหล่ หนองเต่า ตระการพืชผล
97 โรงเรียนบ้านเขือง หนองเต่า ตระการพืชผล
98 โรงเรียนบ้านหนองเต่า หนองเต่า ตระการพืชผล
99 โรงเรียนบ้านดอน ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
100 โรงเรียนบ้านดอนก่อ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
101 โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
102 โรงเรียนบ้านห้วยฝ้าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
103 โรงเรียนบ้านนาจ่าย ห้วยฝ้ายพัฒนา ตระการพืชผล
104 โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ เกษม ตระการพืชผล 0817902311
105 โรงเรียนบ้านคำสมิง เกษม ตระการพืชผล
106 โรงเรียนบ้านกึ่งพุทธกาล เกษม ตระการพืชผล
107 โรงเรียนบ้านเกษม เกษม ตระการพืชผล
108 โรงเรียนบ้านหนองเอาะ เกษม ตระการพืชผล
109 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร เกษม ตระการพืชผล
110 โรงเรียนบ้านเสาธงใหญ่ เซเป็ด ตระการพืชผล
111 โรงเรียนบ้านนาเดื่อ เซเป็ด ตระการพืชผล
112 โรงเรียนชุมชนบ้านเซเป็ด เซเป็ด ตระการพืชผล
113 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ เป้า ตระการพืชผล
114 โรงเรียนบ้านพอก เป้า ตระการพืชผล
115 โรงเรียนบ้านนางิ้ว(ประชาสามัคคี) เป้า ตระการพืชผล
116 โรงเรียนบ้านสมดี เป้า ตระการพืชผล
117 โรงเรียนบ้านเป้า(รัฐราษฎร์บำรุง) เป้า ตระการพืชผล
118 โรงเรียนบ้านโคกจาน โคกจาน ตระการพืชผล
119 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ โคกจาน ตระการพืชผล
120 โรงเรียนบ้านแอมเจริญ โคกจาน ตระการพืชผล
121 โรงเรียนบ้านโคกน้อย โคกจาน ตระการพืชผล
122 โรงเรียนบ้านนาห้วยแดง โนนกุง ตระการพืชผล
123 โรงเรียนบ้านโนนกุง โนนกุง ตระการพืชผล
124 โรงเรียนน้ำคำพิทยา โนนกุง ตระการพืชผล
125 โรงเรียนบ้านร่องข่า โนนกุง ตระการพืชผล
126 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม โนนกุง ตระการพืชผล 045239015
127 โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
128 โรงเรียนบ้านคำข่า ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
129 โรงเรียนบ้านไหล่สูง ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
130 โรงเรียนบ้านดงไม้งาม ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
131 โรงเรียนบ้านบ่อหิน ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
132 โรงเรียนบ้านดอนงัว ไหล่ทุ่ง ตระการพืชผล
133 โรงเรียนบ้านค้อ กองโพน นาตาล
134 โรงเรียนบ้านกองโพน กองโพน นาตาล
135 โรงเรียนบ้านไทรงาม กองโพน นาตาล
136 โรงเรียนบ้านไหล่ธาตุ กองโพน นาตาล
137 โรงเรียนบ้านนาชุม กองโพน นาตาล
138 โรงเรียนบ้านเหมือดแอ่แก้งไฮ นาตาล นาตาล
139 โรงเรียนบ้านลุมพุก นาตาล นาตาล
140 โรงเรียนบ้านนาม่วง นาตาล นาตาล
141 โรงเรียนบ้านคันพะลาน นาตาล นาตาล
142 โรงเรียนบ้านนาตาลใต้ นาตาล นาตาล
143 โรงเรียนบ้านนากลาง นาตาล นาตาล
144 โรงเรียนดำรงวิทยา นาตาล นาตาล 045-305155,045-305132
145 โรงเรียนบ้านนาทราย พะลาน นาตาล
146 โรงเรียนบ้านบก พะลาน นาตาล
147 โรงเรียนบ้านปากแซง พะลาน นาตาล
148 โรงเรียนบ้านนาหินโหง่น พะลาน นาตาล
149 โรงเรียนบ้านพะลาน พะลาน นาตาล
150 โรงเรียนบ้านโพนแพง พะลาน นาตาล 045370737
151 โรงเรียนบ้านพังเคน พังเคน นาตาล
152 โรงเรียนบ้านหนองเต่า พังเคน นาตาล
153 โรงเรียนบ้านด่านหม่วน พังเคน นาตาล
154 โรงเรียนบ้านโนนขุมคำ พังเคน นาตาล
155 โรงเรียนบ้านด่านฮัง พังเคน นาตาล
156 โรงเรียนบ้านโนนตูม พังเคน นาตาล
157 โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ ขามป้อม เขมราฐ
158 โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม ขามป้อม เขมราฐ
159 โรงเรียนบ้านเตย(คุรุราษฎร์วิทยา) ขามป้อม เขมราฐ
160 โรงเรียนบ้านทรายพูล ขามป้อม เขมราฐ
161 โรงเรียนบ้านลาดหญ้าคา นาแวง เขมราฐ
162 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา นาแวง เขมราฐ
163 โรงเรียนบ้านนาแวง นาแวง เขมราฐ 045217050
164 โรงเรียนบ้านนาเมือง นาแวง เขมราฐ
165 โรงเรียนบ้านโบกม่วง นาแวง เขมราฐ
166 โรงเรียนบ้านโนนสูง หนองนกทา เขมราฐ
167 โรงเรียนบ้านป่าติ้ว หนองนกทา เขมราฐ 045370367
168 โรงเรียนบ้านนายูง หนองนกทา เขมราฐ
169 โรงเรียนตชด.ทองพูนพิทยา หนองนกทา เขมราฐ 0817608507
170 โรงเรียนบ้านหนองนกทา หนองนกทา เขมราฐ 0621699004
171 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง หนองผือ เขมราฐ
172 โรงเรียนบ้านบึงหอม หนองผือ เขมราฐ
173 โรงเรียนบ้านคำหาด หนองผือ เขมราฐ
174 โรงเรียนบ้านแก้งหลักด่าน หนองผือ เขมราฐ -
175 โรงเรียนบ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ
176 โรงเรียนบ้านพนมดี หนองผือ เขมราฐ
177 โรงเรียนบ้านบาก หนองผือ เขมราฐ
178 โรงเรียนบ้านนาหว้าเหนือ หนองสิม เขมราฐ 089-4235959
179 โรงเรียน ตชด.บ้านป่งคอม หนองสิม เขมราฐ
180 โรงเรียนบ้านป่าข่า หนองสิม เขมราฐ 045-252663
181 โรงเรียนบ้านนาชุมใต้ หัวนา เขมราฐ 081 7254969
182 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษาบ้านดอนโด่ หัวนา เขมราฐ 045861268,0818795518
183 โรงเรียนบ้านห้วยยาง หัวนา เขมราฐ
184 โรงเรียนบ้านอีเติ่ง หัวนา เขมราฐ 045219086
185 โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า หัวนา เขมราฐ
186 โรงเรียนอนุบาลบ้านเหนือเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ 045-491217,0856821058
187 โรงเรียนบ้านอูบมุงแก้งเกลี้ยง เขมราฐ เขมราฐ
188 โรงเรียนบ้านหนองหลวง เขมราฐ เขมราฐ
189 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม เขมราฐ เขมราฐ
190 โรงเรียนบ้านไทรย้อย เขมราฐ เขมราฐ
191 โรงเรียนบ้านบุ่งซวยห้วยยาง เขมราฐ เขมราฐ
192 โรงเรียนบ้านนาสนาม เขมราฐ เขมราฐ
193 โรงเรียนเขมราฐ เขมราฐ เขมราฐ
194 โรงเรียนบ้านนานวน เจียด เขมราฐ
195 โรงเรียนชุมชนบ้านเจียด เจียด เขมราฐ
196 โรงเรียนบ้านนาแมด แก้งเหนือ เขมราฐ
197 โรงเรียนบ้านนาขนัน แก้งเหนือ เขมราฐ
198 โรงเรียนบ้านแก้งเหนือ แก้งเหนือ เขมราฐ
199 โรงเรียนบ้านม่วงใหญ่ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
200 โรงเรียนบ้านดอนกะทอด ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
201 โรงเรียนบ้านนานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
202 โรงเรียนบ้านแก้งใต้ ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร
203 โรงเรียนบ้านนาพะเนียงออ สองคอน โพธิ์ไทร
204 โรงเรียนบ้านสองคอน สองคอน โพธิ์ไทร 0837220909
205 โรงเรียนบ้านดอนชาด สองคอน โพธิ์ไทร
206 โรงเรียนบ้านกะเตียด สองคอน โพธิ์ไทร
207 โรงเรียนบ้านโปร่งเจริญ สองคอน โพธิ์ไทร
208 โรงเรียนบ้านจอมปลวกสูงสร้างกุง สองคอน โพธิ์ไทร 045-338041
209 โรงเรียนบ้านพะลอง สารภี โพธิ์ไทร
210 โรงเรียนบ้านไพรสวรรค์ สารภี โพธิ์ไทร
211 โรงเรียนบ้านสารภี สารภี โพธิ์ไทร
212 โรงเรียนบ้านกะลึง สารภี โพธิ์ไทร
213 โรงเรียนบ้านโสกชัน สารภี โพธิ์ไทร
214 โรงเรียนบ้านสารภี(สาขาหนองผักแว่น) สารภี โพธิ์ไทร
215 โรงเรียนบ้านหินห่อม สารภี โพธิ์ไทร
216 โรงเรียนบ้านคำกลาง สารภี โพธิ์ไทร
217 โรงเรียนบุญจิราธร สำโรง โพธิ์ไทร
218 โรงเรียนบ้านนาขาม สำโรง โพธิ์ไทร
219 โรงเรียนผอบ ณ นคร 1 สำโรง โพธิ์ไทร
220 โรงเรียนสมาคมจักรยานสมัครเล่น สำโรง โพธิ์ไทร
221 โรงเรียนบ้านนาหว้าใต้ สำโรง โพธิ์ไทร
222 โรงเรียนบ้านสำโรง สำโรง โพธิ์ไทร
223 โรงเรียนบ้านดงตาหวัง เหล่างาม โพธิ์ไทร
224 โรงเรียนบ้านโป่งเป้าสาขาบ้านคำจ้าว เหล่างาม โพธิ์ไทร
225 โรงเรียนบ้านปากห้วยม่วง เหล่างาม โพธิ์ไทร
226 โรงเรียนบ้านหนองฟานยืน เหล่างาม โพธิ์ไทร
227 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม เหล่างาม โพธิ์ไทร
228 โรงเรียนบ้านโป่งเป้า เหล่างาม โพธิ์ไทร
229 โรงเรียนบ้านดอนเย็นใต้ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
230 โรงเรียนบ้านคำมณี โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
231 โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
232 โรงเรียนเสาวนิต(บ้านวังแฮ) โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
233 โรงเรียนบ้านพะไล โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร
234 โรงเรียนบ้านเลาะ โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร