โรงเรียนเกษมบ้านนาคำ
หมู่ที่ 6 บ้านเกษมบ้านนาคำ  ตำบลเกษม  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
เบอร์โทรศัพท์ 0817902311
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ทายชื่อจากธงชาติ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ปักแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,20:48  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สุภาษิตไทย
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ปักแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,20:48  อ่าน 299 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ทายคำสุภาพ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ปักแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 2564,20:47  อ่าน 321 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบทดสอบก่อนเรียนวิทยาศาสตร์ ป.6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวจุฑามาศ ปักแก้ว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2564,15:08  อ่าน 297 ครั้ง
รายละเอียด..